intro

Ud med sproget ...

Vi oversætter til og fra alverdens sprogAutoriserede oversættelser
Autoriserede oversættelser
Interpen Translation har i mange år hjulpet vores kunder med autoriserede oversættelser, når det har været et krav fra danske eller udenlandske myndigheder. Fra 1. januar 2016 har Folketinget ophævet ”lov om translatører og tolke”, og statsautorisationen er dermed bortfaldet. Translatørerne må dog fortsat bekræfte oversættelser.

En bekræftet oversættelse er en fuldstændig, nøjagtig og retsgyldig oversættelse af udgangsteksten, som oversætter forsyner med sit stempel, underskrift og påtegning.

En bekræftet oversættelse bruges f.eks. i retssager, ved etablering af firma i udlandet eller i andre situationer, hvor der er behov for at gøre dokumenter/attester retsgyldige i Danmark og i udlandet – det gælder vielsesattester, dåbsattester, skilsmissebevillinger, testamenter, straffeattester, eksamensbeviser, udskrifter fra Erhvervsstyrelsen etc.


Legalisering
Ligeledes kan Interpen Translation sørge for legalisering hos de relevante myndigheder, såsom Udenrigsministeriet, Erhvervsstyrelsen og evt. på det pågældende lands ambassade.

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, skal det ofte legaliseres. En legalisering er en bekræftelse af, at underskriver af autoriseringen er den person, som han/hun giver sig ud for at være, og at vedkommende er bemyndiget til at underskrive det pågældende dokument. Formålet med legaliseringen er at give den relevante udenlandske myndighed dokumentation for dokumentets ægthed. Det er derfor ikke en bekræftelse af dokumentets indhold.

Interpen Translation A/S - Rosenbæk Torv 1, 3. DK-5000 Odense C. tlf.: +45 6612 1602 - fax: +45 6591 3264 - E-mail:IPTranslation@textminded.com