intro

Ud med sproget ...

Vi oversætter til og fra alverdens sprogTolkning

Interpen Translations tolketeam omfatter autoriserede, anerkendte tolke på højeste internationale niveau. Vi tilbyder alle former for tolkning, f.eks. ved retsmøder, kongresser og konferencer, og vi yder tolkebistand ved besøg af udenlandske delegationer samt ved forretningstolkning.

Interpen Translation tilbyder:

  • Simultantolkning: Tolken sidder i en lydtæt tolkeboks, og lytter til taleren, samtidig med at han/hun oversætter alt. Hver deltager er udstyret med en trådløs hovedtelefon og kan derfor både arbejde, lytte til præsentationen, stille spørgsmål og udtale sig uden at tænke på, at der tolkes samtidigt. Bruges primært til større konferencer og møder.
  • Konsekutiv tolkning: Tolken gengiver det, der bliver sagt i små afsnit. Dvs. der tales i passende korte og klare sætninger med naturlige pauser, mens tolken lytter, husker og noterer på sin blok, hvorefter han/hun gengiver budskabet på målsproget. Bruges primært til forretningsmøder, kontraktforhandlinger etc.
  • Hvisketolkning: Tolken tolker med lav stemme for ikke at forstyrre andre, samtidig med at han/hun lytter til taleren. Benyttes ofte i retssale, ved virksomhedsbesøg eller ved konferencer, hvor kun et par af deltagerne har behov for tolkebistand.

Vores tolke tolker alle emneområder. Det er dog altid en god idé, at vores tolke forud for tolkningen bliver grundigt informeret om emneområde, dagsorden etc., og at de har modtaget alt relevant materiale.

Alle vores tolke har tavshedspligt.


Interpen Translation A/S - Rosenbæk Torv 1, 3. DK-5000 Odense C. tlf.: +45 6612 1602 - fax: +45 6591 3264 - E-mail:IPTranslation@textminded.com